Gündem

Şirket haberleri

ALGYO – Şirket portföyünde yer alan gayrimenkuller için 2021 yılında yapılan kira sözleşmelerinin tutarının 122 milyon TL olduğu açıklandı.

ALKIM – Şirketin sodyum sülfat tesisinin sıcak hava nedeniyle çalışmayabileceği açıklandı.

BASCM – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 79,6 milyon TL’sinin makine ve ekipmanlarda, 11,0 milyon TL’sinin elektrik ekipmanlarında, 2,8 milyon TL’sinin inşaatlarda kullanılmasının planlandığı açıklandı.

BRKO – İş kanunu hükümlerine trbet uymayan 37 adet çalışanın görevine son verildiğinin açıklanması sonrasında 32’sinin iş akitlerinin devamına karar verildiği açıklandı.

CCOLA –Şirketin 2022 yılı beklentileri kapsamında satış hacminin yüksek tek hane ile düşük çift hane aralığında hacim büyümesinin, proforma bazda ise orta tek haneli satış hacmi büyümesinin, net satış gelirinin düşük –  orta 40’lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesinin, FAVÖK marjının 2020 yılına paralel ile 100 baz puan düşüş aralığında, yatırım harcamaları/satışlarda konsolide net satış gelirinin %8 – 10’u kadar, Düşük tek haneli işletme sermayesi/satışların beklendiği açıklandı.
Yurt dışında 750 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında HSBC, J.P. Morgan, Bank of America ve MUFG Securities’nin Avrupa ve ABD’de yerleşik sabit getirili enstrüman yatırımcılarıyla yapılmaya başlanacak toplantıları yürütmek için yetkilendirildiği açıklandı
Şirketin 2021 yılı 4. Çeyreğinde konsolide satış hacminin %17,7, uluslararası operasyonların satış hacminin %26,3, Türkiye operasyonlarının satış hacminin %7,9 arttığı, gazlı içecekler kategorisinin %15,7, Cola-Cola markasının %15,4 büyüdüğü açıklandı.

DOHOL – Şirketin iştiraki Öncü Girişim’in sermayesinin 500.000 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında şirketin yeni pay alma hakkının tamamen kullanılmasına ve sermaye artırımına katılım tutarının 750 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildiği açıklandı.

EGEPO – Şirketin 3. Hastanesi olan Özel Egepol International Hastanesi’nin açılışı ile süreçlerin tamamlandığı ve bugünden itibaren hasta kabulüne başlanacağı açıklandı.

ENKAI – Şirketin Rusya’nın St. Petersburg’daki Yüksek Teknolojili Çok Fonksiyonlu Tıp Kompleksi projesinin Faz 3 çalışmasının %16 seviyesine ulaştığı medyada yer aldı.

EKGYO – Şirket projelerinden İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı’nın Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye ek protokol ile 952 milyon TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 1,25 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.

GSRAY – Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrıldığı medyada yer aldı.

GESAN – Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin halka arzı kapsamında şirket esas sözleşmesinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi için SPK’ya ön izin başvurusu yapıldığı açıklandı.

MAGEN – Bakanlık ile şirket arasında yapılan YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmeleri’nin imzalanması kapsamında, imzalanan sözleşmelerin şirket tarafından her bir bağlantı bölgesi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları olarak önerildiği, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Burdur-2 (15 MWe) ve Osmaniye-2 (15 MWe) için önerin alanların uygun bulunduğu açıklanırken, iki projeden 30 MWe GES kapasitesine karşılık 45 MWp güçte santral kurulması planlandığı açıklandı.

ICBCT – Genel Müdür  Shaoxiong Xie’nin istifa ettiği, yeni genel müdür ataması yapılıncaya kadar Genel Müdür Vekili Jinhong Li’nin Genel Müdür vekili olduğu açıklandı.

INVEO – 364 gün vadeli 60,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

INTEM – VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Şubat’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

PRKME –Şirketin Ciner Enerji’de sahip olduğu 7.210.009 adet payın tamamının Park Holding’e 721 TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.
Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın’ın işletme ruhsatına sahip olduğu Konya’nın Ilgın ilçesindeki maden sahalarındaki kömür kaynağının gerçekleştirilen çalışmalarına ek olarak UMREK raporlaması yapıldığı, 2017 yılında gerçekleştirilen çalışmada yaklaşık 175 milyon ton olarak tespit edilen kömür kaynak miktarının, 188 milyon ton olarak tespit edildiği, 188 milyon ton kömür kaynağın tamamının Potansiyel Kategori’de sınıflandırıldığı ve Potansiyel Kategori’deki maden kaynaklarının maden rezervlerine dönüştürülmesi mümkün olmadığından, maden rezerv kestirim çalışmasına geçebilmek için ilave sondaj çalışmasına ihtiyaç olduğu açıklandı.

SAFKR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TAVHL – Şirket tarafından işletilen havalimanlarında 2021 yılında hizmet verilen yolcu sayısının 2020 yılının %92 üstünde ve 2019 yılının ise 58’i seviyesinde gerçekleştiği medyada yer aldı.

THYAO –Aralık ayında 2019 yılına göre iç hat yolcu sayısı %22,4 azalışla 1,70 milyona, yolcu doluluk oranı 4,8 puan azalışla %79,0’a geriledi. Dış hat yolcu sayısı %23,0 azalışla 2,61 milyona, yolcu doluluk oranı 10,2 puan azalışla %70,1’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %21,3 azalışla 4,32 milyona, yolcu doluluk oranı 9,6 puan azalışla %71,1’e geriledi.
Ocak – Aralık döneminde 2019 yılına göre iç hat yolcu sayısı %33,8 azalışla 20,14 milyona, yolcu doluluk oranı ise 7,8 puan azalışla %78,4’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %43,8 azalışla 24,64 milyona, yolcu doluluk oranı ise 14,8 puan azalışla %66,2’ye geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %50,2 azalışla 44,79 milyona ve yolcu doluluk oranı da 13,8 puan azalışla %67,9’a geriledi.

TSPOR – Futbolcu Tymoteusz Puchacz ‘ın 200.000 euroya Union Berlin’den kiralandığı açıklandı.

YAPRK – Şirket tarafından Süt ve Besi Çiftliği teknoloji yenileme ve modernizasyonu kapsamında;  Makine-Ekipman Modernizasyon Yatırım Projesi yapılması amacıyla Bakanlığa Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.

YUNSA – Şirketin hakim ortağı Sürmegöz Tekstil ortakları Ziraat Katılım ve Mustafa Sürmegöz arasında Ziraat Katılım nezdindeki payların tamamının Mustafa Sürmegöz tarafından satın alınmasına ilişkin görüşmelere başlandığı açıklandı.

ZRGYO – 2021 yılı içerisinde şirketin gayrimenkul portföyüne ilişkin olarak aylık kira bedeli toplamı 345.000 TL olan yeni kiralama işlemi, 3,5 milyon TL tutarında arsa alımı ve 89,8 milyon TL tutarında konut ve iş yeri satışı yapıldığı açıklandı.

AGESA – Fahad Missmar on behalf of Dalal Street LLC tarafından 21,44 – 22,02 TL fiyat aralığından 27.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e yükseldi.

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 72,01 TL ortalama fiyattan geri alındı.

MTRKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.700 adet pay 20,60 – 20,78 TL fiyat aralığından geri alındı.

NATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.000 adet pay 46,44 – 46,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

SAHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 900.000 adet pay 14,96 – 15,13 TL fiyat aralığından geri alındı.

SEYKM & HDFGS – HDFGS tarafından 9,27 – 9,45 TL fiyat aralığından 2.192.568 adet SEYKM payı satılırken, HDFGS’nin SEYKM’deki payı %25,00’e geriledi.

ARSAN – Şirket sermayesi yarın 153 milyon TL’den %33,63 oranında bedelsiz olarak 51,5 milyon TL artışla 204,5 milyon TL’ye yükseltilecek.

BRMEN – Şirket sermayesinin 16,4 milyon TL’den %69,35 oranında tahsisli olarak 11,4 milyon TL artışla 27,8 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylanması sonrasında, satış işlemi ihraç fiyatının belirlenmesi ve belirlenecek fiyata göre SPK’dan alınacak onaylı ihraç belgesinin talep edilebilmesini teminen INFO aracığıyla Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı