Gündem

Karbon Ayak İzi Hesaplama

Karbon ayak izi hesaplama, şirketlerin karbon ayak izi oranlarını düşürmek için en önemli konulardan bir tanesidir. İnsan faaliyetlerinin geride bıraktığı sera gazlarının (GHG’ler) izi, karbon ayak izi olarak bilinir. Bu çevresel gösterge, metan nitrojen oksit, hidroflorokarbonlar, perflorokarbonlar, kükürt heksaflorür gibi bileşiklerin hem doğrudan hem de dolaylı emisyonlarını ve hepsinden önemlisi en bol ve 1990’dan beri küresel ısınmaya en çok katkıda bulunan şey karbondioksittir.

Kişisel Karbon Ayak İzi

Kişisel karbon ayak izi, tek bir bireyin günlük yaşamında hareket ederken, tüketirken, yemek yerken ve enerji gibi kaynakları kullanırken neden olduğu ayak izidir. Dünyada yaşayan her kişinin yılda ortalama dört ton CO2 ürettiğini tahmin edilmektedir.  

Uzmanlar kişisel karbon ayak izinin 2050 yılına kadar yılda iki tonun altına düşürülmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. Ayrıca sıcaklığın artmaya devam etmesini ve korkulan eşik olan 2 °C’ye ulaşmasını önlemenin en iyi yolunun bu olduğunu savunuyorlar. Bu da iklim değişikliğini ağırlaştıracak ve onu geri dönüşü olmayan bir sorun haline getirecektir.

Şirketlerin Karbon Ayak İzleri

İnsanlar gibi kuruluşlar da üretim, nakliye veya enerji tüketimi gibi işlemler sırasında sera gazı üreten faaliyetler yürütür. Kurumsal karbon ayak izi, şirketlerin tüm sera gazı emisyonlarını ve bunların doğrudan olup olmadıklarına ve kontrol edip edemediklerine bakılmaksızın kapsamlarını ölçer.

Bu anlamda, şirketler genellikle karbon ayak izlerini azaltma veya dengeleme seçeneğine sahiptir. Diğer eylemlerin yanı sıra enerji verimliliğini artırmak, %100 yenilenebilir kaynaklardan enerji tüketmek, bilinçlendirme kampanyaları yürütmek, çevre projelerine yatırım yapmak, yeşil vergiler ödemek karbon ayak izinin azalmasını sağlamaktadır.

Karbon Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Karbon ayak izi hesaplaması, sera gazı protokolü gibi uluslararası standartları temel alır. Emisyonlar, kullanılan yakıta, enerji türüne veya dikkate alınan faaliyete bağlı olarak tüketim verilerinin (aktivite) emisyon faktörü ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu nedenle, hesaplamayı özetleyen formül şudur:

Karbon ayak izi = Faaliyet Verileri x Emisyon Faktörü

Bu konu ile ilgili daha detaylı şekilde bilgi almak istiyorsanız Udem Belgelendirme ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir